Założyciel i twórca poradni dietetycznej Slimcenter. Absolwentka warszawskiej Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na Wydziale Technologia Żywności i Żywienie Człowieka,
doktorantka na tej samej uczelni na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji w
Katedrze Dietetyki. Tematem rozprawy doktorskiej jest ocena wpływu diety redukcyjnej i
innych metod redukcji masy ciała na organizm człowieka. Anna Pietrych jest autorką wielu
prac naukowych, artykułów prasowych, programów radiowych i telewizyjnych dotyczących
problemu nadwagi i otyłości oraz redukcji masy ciała. Jest specjalistką w zakresie technologii
zbóż, błonnika i jego wpływu na odchudzanie. Anna Pietrych jest specjalistą w
przygotowywaniu indywidualnych diet niskoenergetycznych i bogatoresztkowych oraz w
różnych stanach chorobowych. Metody Anny Pietrych przynoszą świetne efekty w przypadku
Pacjentów z długoletnią nadwagą, otyłością oraz u osób z problemami hormonalnymi, w tym z
chorobą Hashimoto i innymi chorobami tarczycy. W czasie blisko dziesięcioletniej praktyki
odchudziła trwale bez efektu jojo kilka tysięcy pacjentów. Jest długoletnim współpracownikiem
wielu placówek medycznych na terenie całej Polski. Od kilku lat współpracuje również z
ośrodkami medycyny estetycznej. W 2001 roku Anna Pietrych pracowała jako główny
technolog w jednej z większych piekarni w Polsce. Zajmowała się w niej wdrażaniem systemu
HACCP, nowych przepisów pieczywa dietetycznego, które do dnia dzisiejszego sprzedawane
jest na obszarze całej Polski. Od 2005 roku pełni funkcję pełnomocnika zarządu ds. jakości
produktu w jednej z większych firm zajmujących się produkcją zdrowej żywności i
suplementów diety. Pełni funkcję doradcy zarządu ds. dietetyki i technologii produkcji, jest
udziałowcem firmy. Anna Pietrych aktywnie uczestniczy w konferencjach naukowych
poświęconych tematyce odżywiania. W 2013 roku udzieliła kilkudziesięciu wywiadów
radiowych i telewizyjnych związanych z promocją książki dieta 5:2 dr Mosleya. W związku z
realizacją pracy doktorskiej prowadzę zajęcia seminaryjne m.in. z przedmiotów: Podstawy
Dietetyki (żywienie w chorobach nowotworowych), Diety Niekonwencjonalne, Anatomia
Człowieka, Problemy Żywienia Klinicznego dla studentów Wydziału Nauk o Żywieniu
Człowieka i Konsumpcji. Przygotowanie i realizacja godzin dydaktycznych jest niepowtarzalną
i najlepszą okazją do udoskonalenia umiejętności pracy z ludźmi.

 

AD_1397-2